Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:44:09 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:44:09 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:43:29 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:43:29 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2021-03-10 11:41:02 UTWORZENIE
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:38:33 UTWORZENIE
Statut prawny dokument HTML 2021-02-18 15:04:27 MODYFIKACJA
Statut prawny dokument HTML 2021-02-18 15:04:27 MODYFIKACJA
Redakcja Biuletynu dokument HTML 2021-02-18 14:57:45 MODYFIKACJA
Redakcja Biuletynu dokument HTML 2021-02-18 14:57:45 MODYFIKACJA
Statut prawny element menu 2021-02-18 14:52:10 USUNIĘCIE
Przedmiot działalności element menu 2021-02-18 14:45:51 MODYFIKACJA
Przedmiot działalności element menu 2021-02-18 14:45:51 MODYFIKACJA
System oceniania element menu 2021-02-18 14:45:43 MODYFIKACJA
System oceniania element menu 2021-02-18 14:45:43 MODYFIKACJA