☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcje i zadania

 

 

MISJA

Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Kształci na miarę XXI wieku tak, aby młody człowiek umiał sobie radzić w szybko zmieniającej się rzeczywistości. W myśl słów naszego patrona: ,,Mając duszę szlachetną i dobrą powinieneś być szczęśliwy”.

1. System wartości, na którym opieramy pracę wychowawczą obejmuje:

1)    wartości uniwersalne (Prawda, Dobro, Piękno),

2)    wartości chrześcijańskie (Wiara, Nadzieja, Miłość),

3)    wartości wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, najważniejszych konwencji międzynarodo­wych dotyczących praw człowieka. (Deklaracja praw Człowieka i Obywatela, Konwencje Praw Dziecka).

WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Strzegomia. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd.

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.

3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

PRIORYTETY SZKOŁY

- Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,

- Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym (przeciwdziałanie korupcji), - Edukacja europejska,

- Wychowanie przez sport.

MODEL ABSOLWENTA

 jest aktywny                - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

                                       - ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

                                       - wykazuje się samodzielnością

… jest ciekawy świata     - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

                                       - lubi i chce się uczyć

                                       - wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

... jest odpowiedzialny      - umie podejmować działania i przewidywać ich  konsekwencje

                                       - umie rozwiązywać problemy

                                       - cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

                                       - zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

                                       - umie dokonać samooceny

…jest otwarty                - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

                                       - umie współdziałać w grupie

                                       - prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy  innych

…jest optymistą             - jest pogodny

                                       - pozytywnie patrzy na świat

                                       - wierzy w siebie

…jest prawy                  - umie odróżniać dobro od zła

                                       - cechuje go uczciwość i prawdomówność

                                       - zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje

                                       - zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

…jest tolerancyjny         - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

                                      - jest wrażliwy na potrzeby innych     

…jest krytyczny            - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia

                                       ich przydatność do określonego celu

… jest świadomy           - zna swoją wartość

swoich praw i praw       - zna i respektuje prawa innych

         innych ludzi

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Małgorzata Wyrwa
(2013-10-21 10:45:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Wyrwa
(2013-10-21 11:55:09)
 
liczba odwiedzin: 61329

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X