Majątek

Mienie szkoły jest własnością Gminy Strzegom. Nieruchomość przekazana szkole w trwały zarząd  ma powierzchnię 3363 m².

Majątek szkoły na dzień 31.12.2020r. wynosi:

- środki trwałe (konto 011):4 058 679,76 zł;

- wartości niematerialne i prawne (konto 020): 47 397,08 zł;

- zbiory biblioteczne (konto 014): 125 406,73 zł.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 804 461,78 zł

Organ prowadzący jednostkę to: Gmina Strzegom tel.: 74 8560500

Organ nadzoru pedagogicznego to: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu tel.: 71 340 63 36

Wytworzył:
Udostępnił:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2021-02-18 14:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2021-02-18 14:31:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki