Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2019-05-10 11:54:24 UTWORZENIE
Statut prawny dokument HTML 2017-12-05 12:48:40 MODYFIKACJA
Statut prawny dokument HTML 2017-12-05 12:48:40 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2017-12-05 12:45:47 UTWORZENIE
Statut prawny dokument HTML 2017-12-04 10:01:48 MODYFIKACJA
Statut prawny dokument HTML 2017-12-04 10:01:48 MODYFIKACJA
Statut prawny dokument HTML 2017-12-04 10:00:31 MODYFIKACJA
Statut prawny dokument HTML 2017-12-04 10:00:31 MODYFIKACJA
Dane adresowe szkoły dokument HTML 2017-09-19 00:37:22 MODYFIKACJA
Dane adresowe szkoły dokument HTML 2017-09-19 00:37:22 MODYFIKACJA
Siedziba dokument HTML 2017-09-19 00:36:48 MODYFIKACJA
Siedziba dokument HTML 2017-09-19 00:36:48 MODYFIKACJA
Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - odpowiedź element menu 2017-09-10 22:35:01 MODYFIKACJA
Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - odpowiedź element menu 2017-09-10 22:35:01 MODYFIKACJA
Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - odpowiedź element menu 2017-09-10 22:34:57 MODYFIKACJA