Koordynator dostępności

Na podstawie art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) powołano panią Małgorzatę Świstek na koordynatora do spraw dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu,

  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami świadczonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu,

  3. monitorowanie działalności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności (do pobrania)

Wytworzył:
Udostępnił:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2022-11-08 04:10:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2023-01-27 02:42:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki