Nazwa Typ Data Operacja
tutaj dane plik 2021-12-09 23:44:40 UTWORZENIE
tutaj dane plik 2021-12-09 23:44:35 UTWORZENIE
Zamowienia plik 2021-12-09 22:20:49 MODYFIKACJA
Pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości” dokument HTML 2021-12-09 22:15:50 UTWORZENIE
Pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości” element menu 2021-12-09 22:15:49 MODYFIKACJA
Pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości” element menu 2021-12-09 22:11:49 UTWORZENIE
nowe podmenu element menu 2021-12-09 21:41:13 USUNIĘCIE
Zamówienia publiczne których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych element menu 2021-12-09 21:35:24 MODYFIKACJA
Zamówienia publiczne których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych element menu 2021-12-09 21:19:10 MODYFIKACJA
Zamówienia publiczne których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych element menu 2021-12-09 21:18:03 UTWORZENIE
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:52:15 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:52:15 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:46:44 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:46:44 MODYFIKACJA
Deklaracja dostępności element menu 2021-03-10 11:46:25 MODYFIKACJA